عملیات گاز رسانی به شهر ترکالکی

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان خبر داد :

گاز رسانی به شهر ترکالکی

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان با بیان این که تعداد شهرها برخوردار از نعمت گاز طبیعی در استان خوزستان، سال گذشته با 18 درصد افزایش نسبت به سال 87 به 45 شهر رسیده است گفت:‌ تا سال 87 به 38 شهر استان خوزستان گاز رسانی شده بود.ناصر افشین درگفت‌وگو باخبرنگار بخش انرژی و صنعت ایسنا در خوزستان، با بیان این مطلب اظهارکرد: هم‌اکنون 99 درصد شهر اهواز تحت پوشش شبکه توزیع گاز طبیعی قرار گرفته است. این شهر بیشترین میزان پوشش شبکه گاز را در بین شهرهای استان دارد.
وی در مقایسه برخورداری شهرهای استان خوزستان از گاز طبیعی با شهرهای کشور افزود: درصد پوشش خانوارهای شهری در استان خوزستان 79.5 درصد بوده است که این میزان در کشور 95.1 درصد است.
وی افزود: عملیات گازرسانی این شرکت به 6 شهرستان خوزستان از سال گذشته آغاز شده که هم‌اکنون نیز در حال اجرا است.افشین با اشاره به این که گازرسانی به شهرها در حدود چهار سال گذشته نسبت به 37 سال پیش از آن 112درصد پیشرفت داشته است عنوان‌کرد: از مهرماه سال 1384 تا اسفندماه سال 88، مردم22 شهر در سطح استان خوزستان از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند.وی ادامه‌داد: پیشرفت چشم‌گیر در اجرای شبکه‌های گازرسانی و نصب انشعاب گاز و گازرسانی به شهرهای جدید هم‌چون گتوند، حر و گازدار کردن 116 روستا به همراه دستاوردهای مختلف سازمان، نقطه عطف شرکت گاز خوزستان در سال 88 به شمار می‌آید.
مدیرعامل شرکت گاز خوزستان در مورد مهم‌ترین برنامه‌های این شرکت در سال جاری گفت: عملیات گازرسانی به شهرهای جدیدی همچون صالح‌شهر، ترکالکی و تکمیل عملیات گازرسانی به شهرهای آبادان، خرمشهر و مسجدسلیمان و اجرای خطوط تغذیه شهری و روستایی و صناعی از مهم‌ترین برنامه‌های عمرانی شرکت گاز خوزستان در سال جاری است .

/ 1 نظر / 13 بازدید