بَند سه پُلان

بَند سه پُلان - ترکالکی

 

بند سه پلان 

در فاصله حدودا ً 2 کیلومتری از پل در مسیر نهر پادشاهی این بند با 9 دهانه آب را  از مصالح آجر و قلوه سنگ و ملات ساروج ساخته شده است بند بر روی یک پی از جنس قلوه سنگ و ملاط ساروج قرار گرفته که این بستر سازی باعث می شود تا بند ازخطر رانش ناشی از سست شدن بستر اصلی نهر در هنگام طغیان سیلاب های فصلی محفوظ بماند.

بند داری 10 موج شکن که 8   عدد  به شکل  5  ضلعی و 2  تای دیگر در انتهای بند به صورت کشیده تا حدود 20 متر در امتداد دیواره نهر کشیده شده است. ظاهراً این دو قسمت بعدا ًاضافه شده اند آثار موجود در نهر پادشاهی و شیوه طاق زنی در آسیاب نوع معماری و بند و نحوه بکارگیری مصالح و آجرهای بکار رفته در ابعاد  (20  × 20)  می باشد .

رودخانه کارون پایین تر از سد گتوند از رودخانه جدا شده و با زاویه ای حدود  ْ45  درجه به سمت شرق ساحل رودخانه به دشت عقیلی حرکت ی کند این پل بند در حدود 2 کیلومتر از پل بند جدید گتوند فاصله دارد . در کنار بند آثار آسیابها و چرخهای آبی مشاهده می شود. که برای خرد کردن گندم مورد نیاز مردم استفاده می شده است .

/ 0 نظر / 14 بازدید