نهر پادشاهی

نهر پادشاهی

 

نهر پادشاهی

این نهر 2 کیلومتر ( 2000  متر )  پائین تر از پل بند جدید (‌ سد )گتوند قرار دارد . این نهر بیش از 5 کیلومتر ( 5000 متر )  طول دارد و در 2 و نیم کیلومتری ( 2500 متری )  از داخل آبگیر به دو شاخه تقسیم می شود. هدف آن آبیاری اراضی کشاورزی شهر ترکالکی  ،  روستای بدیل  ،  بنه ی کاظم  ،  بنه ی مرتضی  ، روستای کایدان ،  روستای مندنی  ، روستای ظلم آباد  ،  روستای  دشت بزرگ  می باشد .

شاخه دوم از روستاهای  ایستادگی  ،  ویسی ،  سماله  ،  چم عربان  ،  سیدان  ،  بنه حیدر ،  عبور می کند  . ظاهراً این نهر در گذشته عمق بیشتری داشته که در اثر رسوبات و سیلابهای بزرگ خاکهای اطراف راشسته و در بستر آن رسوب داده است .

آب این نهر اکنون خشک شده است .

/ 0 نظر / 24 بازدید