پیش بینی وضعیت آبخوان دشت عقیلی

پیش بینی وضعیت آبخوان دشت عقیلی در شرایط خشکسالی و ترسالی با استفاده مدل و GIS

نویسنده‌گان مقاله :

[ زهره نجاتی جهرمی ] - کارشناس ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهیدچمران اهواز
[منوچهر چیت سازان ] - دکتری هیدروژئولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
[ سیدیحیی میرزایی ] - کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی

خلاصه مقاله:

یکی از مهمترین مسائل درمدیریت منابع اب ایران پیش بینی و نحوه مدیریت خشکسالی و ترسالی است مدل ریاضی آب زیرزمینی آب زیرزمینیMODFLOW از ابزارهاییاست که علاوه بر شبیه سازی ابخوان امکان پیش بینی تاثیر تنشهای مختلف وارده بر ان مانندخشکسالی یا ترسالی و ... فراهم می اورد دراین مطالعه پایگاه اطلاعاتی GIS برای منابع آب تشکیل شده و مدل مفهومی براساس لایه های اطلاعاتی موجوددر پایگاه GIS تهیه شده است اهداف اصلی پایگاه اطلاعاتی GIS و تهیه مدل ابهای زیرزمینی دشت عقیلی شامل درک کمی جریان ابهای زیرزمینی و مولفه های گوناگون بیلان دشت است که فرایند بهینه تصمیم گیری مدیریت ابخوان براساس آنها خواهد بود دراین تحقیق ابخوان دشت عقیلی توسط روش عددی تفاضلات محدود به وسیله نرم افزار GMS6.5 شبیه سازی گردید مدل امکان پیش بینی خشکسالی و ترسالی در شرایط خاص و همچنین با میزان بارندگی های مختلف را دارد و مدیریت منابع آب زیرزمینی یک منطقه را با توجه به سناریوهای مختلف مدیریتی امکان پذیر می سازد. 

/ 1 نظر / 25 بازدید
هادی هاشمی

سلام داداش مرسی بابت قالب خیلی توپه استفاده کردم امیدوارم حالت خوب باشه و سلامت باشی به همه سلام برسون دوست دارم بای.